Możliwości użytku serwisu wspólnych dojazdów

einsatzgebiete-mitfahrboerseTen komponent realizujący serwis wspólnych dojazdów jest zaprogramowany neutralnie i elastycznie. Z tego powodu pole użytku jest nieograniczone. Własny serwis wspólnych dojazdów opłaca się jednak tylko wtedy, kiedy zostanie on używany.

Nasz przedstawiony program ma duży potenciał do użytku dla określonych grup zainteresowań, jak np. firmy, miasta lub gminy.

Serwis wspólnych dojazdów można zarówno używać regionalnie w miastach lub gminach, firmach, szkołach, uniwersytetach, stowarzyszeniach, jak i ponadregionalnie dla np. organizatorów masowych imprez i wielu innych ugrupowań. Ten program nie jest wyłącznie ograniczony do lokalnego użytku. Między innymi z tego powodu jest on bardzo neutralny!

Kilka przykładów możliwości użytku:

  • Regionalny gminny serwis wspólnego podwożenia
  • Lokalny serwis wspólnego podwożenia w miastach
  • Serwis dojazdów dla szkół, uniwersytetów i innych uczelni
  • Carpooling dla firm
  • Carpooling dla imprez
  • Centrala dojazdów dla stowarzyszeń
  • i wiele innych